November

November  by Kristoffer  (fotokoffe) on 500px.comNovember #2 by Kristoffer  (fotokoffe) on 500px.com
Två bilder idag. Nu när det är November och allt så tänkte att det kunde vara passande att updatera!