PLAYFULL

Bland sorg och betvivlan så finns det också stunder med glädje och skoj. Snö kan bli något så barnsligt roligt. Speciellt när det lägger sig som ett snötäcke på vår jord. En orörd äng, ett paradis för en häst och dess ryttare.Dessa stunder i livet som vi måste ta tillvara på. Att kunna blicka tillbaka till det som har varit. För det vackra snön kommer inte finnas kvar i all evighet. Utan det smälter och blir till vatten och på sin tur blir till något nytt.
 
 
__8210 
_8218
__8198